اس ام اس زيبا عاشقانه

اس ام اس عاشقانه احساسي

عشق ديگر از شفقت بر کنار افتاده است / هرچه عاشق زار تر ، معضوق از او بيزار تر . . .

اس ام اس عاشقانه زيبا

خوشا روزي که با هم مينشستيم / قلم در دست و کاغذ مينوشتيم
قلم بشکست و کاغذ در هوا شد / مگر خط جدايي مينوشتيم . . .

اس ام اس عاشقانه

از خود خانه و کاشانه اي ندارم ، اما در عمق آرزوي من اين است

که در دل تو خانه اي داشته باشم ، به مساحت يک قلب . . .

اس زيبا عاشقانه

از ياد …
از دست …
از حال …
از رو …
از بين …
به خودت که مي آيي مي بيني رفته اي !

اس ام اس عاشقانه

عشق طوفاني و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار
وسرشار از نجابت

اس ام اس عاشقانه خفن

اينجا جاي عجيبيست
هر روزم به زوزمرگي بر پشت اين ميز هاي کوچک مي گذردآنقدر آنها را کوچک ساخته اند که زانوهايم به زانوهايت مي چسبداما آن کافه چي نمي داند که هر چند ميزهايش کوچک باشد و تو به من نزديک تردل ها که دور باشد حتي اگر هم نفسش باشي و هم نفست نباشدباز هم غريبه اي حتي در اين نزديکي

اس ام اس عاشق

شاد بودن بهترين انتقاميست که ميتوان از
لحظات سخت زندگي گرفت،تمام لحظه
هايت سرشار از شادي باد .

sms عاشقانه توپ

همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني …

اس ام اس عشقي باحال

خوشا دردي که درمانش تو باشي / خوشا راهي که پايانش تو باشي
خوشا چشمي که رخسار تو بيند / خوشا ملکي که سلطانش تو باشي . . .

اس عاشقانه

در وصل هم به شوق تو اي گل در آتشم ، عاشق نميشوي که بيني چه ميکشم

اس ام اس هاي عاشقانه

آغاز من ، پايان تو بود
چه تجربه سختي
دل کندن از گرماي دستان تو
هنوز در دستانم
جا مانده حرارتي
که ياد آور کلمه سخت خداحافظيست . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس