اس ام اس بزرگان جهان خليل جبران

اس ام اس جملات بزرگان

اگر زيبايي را آواز سر دهي،حتي در
تنهايي بيابان،گوش شنوا خواهي
يافت. . .
)خليل جبران(

اس ام اس بزرگان

به قـــولِ حسين پناهي

قطعا روزي صدايم را خواهي شنيد… روزي که نه صدا اهميت دارد نه روز..

اس نصيحت

عشق تاريخچه زندگي است…. اما در زندگي مرد واقعه اي بيش نيست . مادام دواستال

اس ام اس سنگين و فاز بالا

آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد. ديمقراطيس

پيامک سخنان بزرگان

کريستوف مارلو : مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني .

اس ام اس کلام بزرگان

جواني صندوق در بسته اي است که فقط پيران مي دانند درون آن چيست . دوکلوس

اس نصيحت

از خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد. (جان درايدن)

اس ام اس عارفانه فلسفي

کسي که تمام سعي خود را به کار بندد هرگز شکست نخواهد خورد

دکتر ماردن

اس ام اس معني دار

هر کس را که زَر در ترازوست ، زور در بازوست. سعدي

اس ام اس جملات قشنگ

” زبان شاعر، تنها برآيند يک کار نقد يا تحليل نيست. سنتز واقعيت است با خيال و افسانه. سنتزي که توسط حواس – در رابطه ي متقابل با عقل – صورت مي گيرد ” . يانيس ريتسوس

اس ام اس جملات قصار

موفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينموي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس