اس ام اس عاشق مي نويسم بر غبار پنجره

اس ام اس عشقي باحال

مي نويسم بر غبار پنجره ، زندگي مال منه ! چون عزيزي مثل تو ياد منه .

اس ام اس عاشق

عشق شاديست عشق آزاديست عشق آغاز آدميزاديست .

پيامک عاشقانه کوتاه

آنکه بايد بسوزد و بسازد منم / آنکه دائم بي تو ميسوزد منم
آنکه آتش زد به قلب من تويي / آنکه خاموش است و ميسوزد منم . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

لذت عشق زماني است که آن را نثار مي کني بيشتر از زماني است که دريافتش مي کني پس
بذار من عشقم را نثارت کنم

پيامک عاشقانه

شب و روز ميبارم … تو فقط رنگين کمان لحظه هايم باش!

اس ام اس زيبا عاشقانه

چه کسي مي داند که تو در پيله ي تنهايي خود تنهايي ؟ چه کسي مي داند که تو در حسرت
يک روزنه در فردايي ؟ پيله ات را بگشا تو به اندازه ي يک پروانه زيبايي

پيامک عاشقانه احساسي

کسي که در آغوش غم بزرگ شده
“تنهايي” بهترين همدم اوست

پيامک عاشقانه احساسي

اندازه سرکبريت دلم برات تنگ شده

کوچيکه ولي دنيا رو آتيش مي کشه

پيامک عاشقانه

بدترين فريب عاشق شدنه ! چون خودت رو به چيزي متعلق مي کني که يه روزي از دستت ميره

اس ام اس عشقي

اين بي تفآوتيهآ
اين بي خَبَري هآ
گآهي ديدآر از سَر اجبآر
نَبودَن هآ… نَديدَن هآ
يَعني بُرو
گآهي چِقَدر خِنگ ميشويم . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

دلي را به من دادي ، که جايي در آن نبود براي من …….

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس