اس ام اس بزرگان فلسفي روزنامه بايد خبرگذار باشد نه

اس ام اس سنگين و فاز بالا

سايمونز :
روزنامه بايد خبرگذار باشد نه خبرساز ، حقيقت و مايي سرگرمي واقعي چندان زياد است که نيازي به خيال پردازي و دروغسازي نيست و نشر خبر دروغ خيانت به حقيقت است .

اس ام اس جملات بزرگان

در تاريکي است که چشم شروع به ديدن مي کند. “روتکه”

اس ام اس قشنگ و زيبا

هنر پيشرفت آن است که نظم را در ميان تغيير و تغيير را در ميان نظم حفظ کنيد. (وايتهد)

SMS پندآموز

آن نعمت نصيب ماست که قدرش را مي دانيم وگرنه از صورت زيبا براي کور چه حاصل ؟
(ويليام تن)

اس ام اس سنگين و فاز بالا

از خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد. (جان درايدن)

اس ام اس سنگين و معني دار

اگر شرايط افراد ساعي و سختکوش بهتر از شرايط افراد کامل و تنبل نباشد، بنابراين دليلي براي سختکوشي وجود نخواهد داشت. (جرمي بنتام ۱۸۳۸)

اس ام اس عرفاني

قانون زندگي,قانون باور است-ژوزف
مورفي

پيامک سخنان بزرگان

روياهاي شما فقط زماني به تحقق مي رسد که در مغز خود به آن اعتقاد پيدا کنيد . (روبرت کوليير)

اس ام اس دلداري دوست

رابطه دشمن و دوست
آنکه از دشمن داشتن مي ترسد ، هرگز
دوست واقعي نخواهد داشت.هزلت

اس ام اس جملات قشنگ

هر اخلاق و دستور اخلاقي طبيعت بردگي و حماقت را پرورش مي دهد زيرا روح را با انضباط تحميلي خود خفه و نابود مي کند. فردريش نيچه

اس ام اس بزرگان جهان

خليل جبران : اين احتمال هست که با گذشتن از سياهي شب به ايمني صبح نرسيم .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس