اس ام اس جملات زيبا و معني دار اورپيدس نيکوستثروتمند باشيپرتو

اس ام اس دلداري دوست

اورپيدس: نيکوست، که ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيکوتر است که دوستت بدارند.

اس ام اس قشنگ و زيبا

ايستادگي کن تا روشن بماني
شمع هاي افتاده خاموش مي شوند . . .
(احمد شاملو)

اس ام اس عارفانه فلسفي

به قـــولِ پروفسور حسابي:

يکي از دانشجويان پروفسور حسابي به ايشان گفت : شما سه ترم است که مرا از اين درس مي اندازيد. من که نمي خواهم موشک هوا کنم . مي خواهم در روستايمان معلم شوم .
پروفسور جواب داد : تو اگر نخواهي موشک هواکني و فقط بخواهي معلم شوي قبول ، ولي تو نمي تواني به من تضمين بدهي که يکي از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند

اس ام اس بزرگان فلسفي

آلن استرايک

در اين دنيا، خود را با کسي مقايسه نکنيد، در اين صورت به خودتان توهين کرده‌ايد.

اس نصيحت

شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد فاتح ديگران باشيد. کيم وو چونگ

اس ام اس بزرگان

اي آزادي ، چه جنايت ها که به نام تو مرتکب مي شوند . مادام رولانر

پيامک سخنان بزرگان

دنيا جاي خطرناکي براي زندگي است،
نه به خاطر مردمان شرور ،
بلکه به خاطر کساني که شرارت ها را مي بينند و کاري در مورد آن انجام نمي دهند.
آلبرت انيشتين

اس ام اس فلسفي

تصحيح نکردن اشتباه،اشتباه ديگري است

کنفوسيوس

پيامک سخنان بزرگان

سام منتز : بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بـشـکـنـد .

اس ام اس عارفانه

خداوندا بگذار هميشه خواهان انجام آني باشم که بيش از توان من است . . .

(ميکل آنژ)

SMS پندآموز

درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند. يوستين گوردر

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس