اس ام اس جملات قشنگ داروي تربيتپير طريقت بستان

اس ام اس جملات پند آموز

داروي تربيت از پير طريقت بستان کآدمي را بتر از علت ناداني نيست سعدي

اس ام اس نصيحت و دلداري

آزادي تعارف نيست آزادي نياز زندگي
است.
*بانو ورتا

اس ام اس قشنگ و زيبا

حکمت درختي است که ريشه آن در قلب
است و ميوه آن در زبان.بطلميوس

اس ام اس جملات بزرگان

به قـــولِ مايکل اسکوفيلد

هميشه اون تغييري باش که ميخواي توي دنيا ببيني.

اس ام اس عرفاني و فلسفي

هلن فيشر: ” زنان قوي تر از مردان فکر مي کنند . وقتي زنان درباره ي موضوعي مي انديشند جوانب بيشتري را در نظر مي گيرند و واضح تر اين که زنان جزئيات را بيشتر در نظر مي گيرند . در مورد امور تجاري ، آن ها بيشتر از مردان سعي مي کنند ، تا اطلاعات بسيار متنوع تري جمع آوري کنند ، بنابراين نتيجه ي بهتري هم عايدشان مي شود .”

اس ام اس جملات تکان دهنده

عشق، اشتياقي شديد براي شديداً دوست داشته شدن است. (رابرت فراست)

اس ام اس جملات تکان دهنده

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

اس ام اس سنگين و معني دار

براي شروع بايد باور داشته باشي که ميتواني سپس با اشتياق شروع کني.> مارک فيشر

SMS پندآموز

جام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . اورود

اس ام اس سخنان کوتاه

اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونه
توقع داريد به آنجا برسيد؟باسيل
اس.والش

اس ام اس عرفاني

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس