پيامک نقل قول هنر كليد فهم زندگي

SMS پندآموز

هنر كليد فهم زندگي است. اسكار وايله

اس ام اس سنگين

انسان آنقدر ترقي مي‌کند تا به جايي مي‌رسد که ديگر کارآيي خود را از دست مي‌دهد. (پيتر دراکر)

اس ام اس سخنان کوتاه

كساني خوشبخت هستند كه فكر و انديشه شان بسوي چيزي
غير از خوشبختي خودشان است.

“استوارت ميل”

اس ام اس کلام بزرگان

بخاطر داشته باشيد که حواس خود را به
هر چه متوجه کنيم همان را به دست مي
آوريم.آنتوني رابينز

اس ام اس فلسفي

خدا پنداريست ! اما چه کسي است که اين پندار را بياشامد و نميرد؟ . فردريش نيچه

اس ام اس عارفانه فلسفي

ثروت و افتخاري که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر است. (کنفوسيوس)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

جـهـان سـوم جـايي سـتــــ كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش
خـرابـــــ مـيـشـود ، وهـر كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد بـايـد يـراي ويـراني
مـمـلكـتـش بكـوشـد.

“پـروفـسـور مـحـمـود حـسابي

اس ام اس سخنان کوتاه

»اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته
نميشود و اگر کتاب نباشد، روح انسان
پرورش نمييابد«
*پلوتارخ

اس ام اس پندآموز

به ضمير باطن خود به صورت يک هوش زنده و يک يار موافق بنگريد>>>> ژوزف مورفي

اس ام اس جملات قشنگ

” هر آرزو و هدفي که داشته باشيد، ممکن است از راههايي که فراتر از مرز انگاره ي شما است به حقيقت تبديل شوند.
دايانا رابينسون “

اس ام اس جملات قصار

براي اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي کند بايد از قسمتي از توقعات خود بکاهد. شامفور

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس