اس ام اس عاشق تنها هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند

پيامک عاشقانه احساسي

هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند ! واي به روزي که خاکمان کنند !!!!

پيامک عاشقانه کوتاه

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

اس زيبا عاشقانه

صدا ، رفت . . . !
تصوير ، رفت . . . !
.
.
.
خاطراتش ، موند و نرفت 😐

اس ام اس احساسي قشنگ

شير و شکر نه شام هم نه ، قهوه لطفا
قليان پشت بام هم نه ، قهوه لطفا
بدجور تلخم اين غزل طاقت ندارد
اين واژه هاي خام هم نه ، قهوه لطفابي شير آقا بي شکر بي قند بي عشقنه ، مثل من ناکام هم نه ، قهوه لطفاخانم شما خوبيد؟ آراميد؟ من؟ ها-تلخم فقط ، آرام هم نه ، قهوه لطفاآقا کمي موزيک هم با خود بياريدآرام نه ، سرسام هم نه ، قهوه لطفاخانم شما گيجيد ! نه من خوبِ خوبمدرگير با اوهام هم نه ، قهوه لطفادلگيرم و دلتنگ اما گله اصلا
از عشق نافرجام هم نه ، قهوه لطفا

sms عاشقانه براي دوست دختر

گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم كه برخى از آدمها فقط مى توانند در قلبمان بمانند نـــــه در زندگيمان..ي

sms عاشقانه توپ

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

اس ام اس عشق

عشق فرآينديست که در طي آن من به تو کمک کنم تا به خود واقعي ات نزديکتر شوي، نه
آنچه که من مي خواهم.

اس ام اس عاشق

غم بي تو ماندن آنچنان سنگين است ، که به هر آينه اي مينگرم ، ميشکند . . .

اس ام اس زيبا عاشقانه

از هر که محبت خواستيم بر سرمان منت گذاشت

حيف اين دل عاشق که به اين ديار پا گذاشت . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

هر قطره اشک نشان دل شکستگي است
هر سکوت نشان “تنهايي” است
هر لبخند نشان مهرباني است
هر پيام نشاني از دل تنگي من براي تو است

اس ام اس عاشقانه زيبا

يه بار از کنار دريا عبور کردي
يه عمر امواجش براي بوسيدن جاي پات
ميان و ميرن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس