پيامک تولد اين است صحبت من تولدت


اس ام اس

آمده اي به دنيا، دل خوش شده شاپرک
اين است صحبت من تولدت مبارک

اس ام اس

و تو در هياهو چه شادمانه خاموش کردي آخرين شمع را و من در سکوت چه عاشقانه گفتم تولدت مبارک …


مشاهده کلیپ

اس شعر آن کيست کهاين همه فرهاد


اس ام اس شعر

در محفل دوستان به جز ياد تو نيست

آزاده نباشد آنکه آزاد تو نيست

شيرين لب و شيرين خط و شيرين گفتار

آن کيست که با اين همه فرهاد تو نيست

اس ام اس شعر عارفانه

سهل است بگويم که گرفتار تو هستم،

من در پي اين حادثه غمخوار تو هستم،

هر چند که دور از مني و من ز تو دورم،

بر جان تو سوگند که دوستدار تو هستم


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر قشنگ کز دلم يک باره برد


اس ام اس شعر زيبا

محرم راز دل شيداي خود
** نميبينم زخاص و عام را
با دلارامي مراخاطرخوش است
کز دلم يک باره برد ارام را

اس ام اس دوبيتي زيبا

به غم نزديكم و دورم ز راحت
نديدم جز جفايت استراحت
بلي زخم دل من به نگردد
چرا كه مانده پيكان در جراحت


مشاهده کلیپ

اس ام اس دو رنگي براي آم


SMS بي وفا

اين روزهــــــــــــــا
حس ميکنم جايي را تنگ کرده ام!!!
جايـــــي در قلــــــب تــــو
براي آم

اس ام اس جدايي عاشقانه

به نامردي نامردان قسم جانا كه نامردي

كه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامردي


مشاهده کلیپ

اس ام اس حکيمانه اس ام اس حکيمانه *آرشيت داناآرشيت دانا


اس ام اس پندآموز

»مادر نگاه آسمان بر زمين است«
*آرشيت دانا

اس ام اس سخنان کوتاه

هنر كليد فهم زندگي است. اسكار وايله


مشاهده کلیپ

اس دلگير بزركترين اشتباهم اين بود كه


اس ام اس بي وفايي و جدايي

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم.

پيامک جدايي

زبيم و رنج نامردي دگر دردي نميبينم مزن لاف مروت را كه من مردي نميبينم
منم آن چوب سرگردان به ساحل ميرسم زيرا درون موج درياها عقب گردي نميبينم


مشاهده کلیپ

اس ام اس ناراحتي از تهمت ابرهاي باراني چشمانمبس باريدند


sms غمگين و دل شکسته

ابرهاي باراني چشمانم از بس باريدند ، همچون چاه چشمان عروسک هاييم خشکيدند . پايان جدايي کجاست

اس ام اس ناراحتي از تهمت

به دل ميگم يه روز مياد ، اينم يه خود فريبيه
از عشق اون قسمت من هميشه بي نصيبيه . .


مشاهده کلیپ

اس ام اس خسته


اس ام اس ناراحتي از دوست

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست
بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم
ولي براي دل من مزار هم خوبست

اس ام اس خسته

چقدر سخته

گل آرزوهاتو تو باغ ديگري ببيني و هزار

بار خودتو بشکني و اونوقت آروم زير لب بگي

گل من

باغچهء نو مبارک


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه فلسفي دکتر شريعتي


اس ام اس نصيحت و دلداري

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق مي خواهد نه مشتري بهشت . . .
(دکتر شريعتي)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

با احتياط بينديشيد اما با قاطعيت عمل کنيد. (چارلز کالب کلتن)


مشاهده کلیپ

اس ام اس تک بيتي مرد اين دلآخرش به او


اس شعر

من منتظرت شدم ولي در نزدي
بر زخم دلم گل معطر نزدي
گفتي که اگر شود مي ايم اما
مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي

پيامک شعر

شــــــــدم بازيچـــــه دست زمــــــــــــانـــــــه

غـــم پنهــــانـــــي ام ** نــــــــــــــدانـــــــ ـه

نظـــــــر انـــداز بـــرنگ زرد من تــــــــــــو

بــــريــــزم اشک چشمــــــــم دانـــــه دانـــــه


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس