اس ام اس جملات پند آموز ” اسکار وايلد “

SMS پندآموز

هميشه دشمنانت را ببخش، هيچ چيز بيش از اين آنها را ناراحت نمي کند!
” اسکار وايلد “

اس ام اس سنگين

حيات آدمي در دنيا همچون حبابي است در
سطح دريا.جان راسکن

SMS پندآموز

آنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللر

اس ام اس جملات قصار

گفتار، آينه روح است; پس زماني که فردي صحبت ميکند، خودش است….
(پابليوس سيروس)

اس ام اس معني دار

فضيلت انسان ناشي از سرسپردگي او به امر قدرشناسي است. روت بنديکت

sms هاي پندآموز

درک کنيد تا درکتان کنند . (استفان کاوي)

اس ام اس عرفاني و فلسفي

مردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي

اس ام اس نصيحت و دلداري

” آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى ناميم ” . بارونس استاكس

اس ام اس بزرگان جهان

«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است که فراموش نمي‌کند

«يکي» در «چند» است و «چند» در «يکي» . . .

(ادگارمون)

اس ام اس سنگين

دوستي دشمن
دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند
سلسله دوستي بجنباند.پس آنگه به
دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند.
سعدي

اس ام اس سنگين و فاز بالا

خطا را محکوم کن نه خطاکار را. (ويليام شکسپير)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس