اس ام اس عاشق تنها منبيگانگان هرگز ننالم کهمن هر

اس ام اس عاشقانه

غلام همت آن نازنينم که کار خير بي روي ريا کرد
من از بيگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

اس زيبا عاشقانه

در دايره قسمت اگر باران بلا باريد

عاشق انست که از دايره بيرون نرود.

اس ام اس عاشق تنها

تويي که هر شب به “خواب”م مي‌آيي! بخوابم، مي‌آيي؟

اس ام اس عاشق

دو چيز پاياني دارد :
۱ جهل آدمي
۲ دنيا

…………….. البته در مورد دومي مطمئن نيستم

آلبرت انيشتين

پيامک عاشقانه

من نه عاشقم و نه دلداده به گيسوي بلند و نه آلوده به افکار پليد ، من به دنبال نگاهي هستم که مرا از پس ديوانگي ميفهمد

اس ام اس احساسي قشنگ

عشق يعني شب نخفتن تا سحر
عشق يعني سجده ها با چشم تر

عشق يعني سر به دار اويختن
عشق يعني اشک حسرت ريختن

عشق يعني در جهان رسوا شدن
عشق يعني مست و بي پروا شدن

عشق يعني سوختن يا ساختن
عشق يعني زندگي را باختن

اس ام اس زيبا عاشقانه

بــــآور کن تــوقعِ زـ ـيآدي نـــيست!اينـــــکه فقـــط گـ ـآهي احـ ـسآس کنم يـــک مـــــرد آغــــوشش را بــــرايِ گــــريه هــآيم بـــــآز کــــرده!!

اس ام اس عاشق

اسرار ازل را نه تو داني و نه من
وين حرف معما نه تو خواني و نه من
هست از پس پرده گفت‌وگوي من و تو
چون پرده بر افتد نه تو ماني و نه من

SMS عاشقانه

با نگاهي هرس کن علف هاي هرز دلتنگي ام را . . .

SMS عاشقانه

از بس که نفس به ياد عشق تو زدم / ياد تو به جاي نفسم مي آيد . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

بيزارم از آن عشق که عادت شده باشد
يا آن که گدايي محبت شده باشد
خودبيني و خودخواهي اگر معني عشق است،
بگذار که آيينه نفرت شده باشد . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس