اس ام اس ياد دوستان بي وفا گمانم يکيفايلها در حال اجراست

اس ام اس بي وفايي دوست

موقع Delete فولدر خاطراتت
ذهنم error مي دهد،
گمانم يکي از فايلها در حال اجراست

پيامک وفاداري

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نيست / تا که کام او ز عشق خود روا کنم
خود را نمي بخشم که زين پس به عاشقان وفا کنم.

اس ام اس بي وفايي دوست

من که خدا نيستم ۱۰۰ بار اگه توبه شکستي باز آي
رفتي به سلامت

اس ام اس بي احساس

زندگي بازي گرفتن ديگران نيست
که روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش

اس ام اس جدايي عاشقانه

آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود يادي ز ليلي نكند

پيامک جدايي

چه خوب آمدي صفا کردي چه عجب شد که يادي از ماکردي؟

بي وفايي مگر چه عيبي داشت که پشيمان شدي وفا کردي؟

اس دوري و جدايي

ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو که جا ميشه تو يه دل کوچيک که تنگ شده برات که هوايي شده تو هجوم نبودنت

اس ام اسهاي بي معرفتي

اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادم
زير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود

اس ام اس دل شکسته

خيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!

اس ام اس تعنه به يار بي وفا

آهاي مرغ عشق
فخر نفروش
معشوق تو هم به لطف قفس است که وفادار مانده

اس ام اس دلگيرم ازت

سکوت هميشه به معناي رضايت نيست,گاهي يعني خسته ام از اينکه مدام به کساني که هيچ اهميتي به فهميدن نميدهند توضيح دهم.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس