اس ام اس عرفاني اشكهاي ديگران را مبدل به

اس ام اس جملات بزرگان

بودا:
اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست

اس ام اس پندآموز

دموستن :
آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همي محصول آن را درو مي کند .

اس ام اس جملات پند آموز

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا

اس سنگين

آنچه ناگزير و حتمي الوقوع است مرا خشمناک نمي کند. عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است . فردريش نيچه

اس ام اس قشنگ و زيبا

کمبرلند :
من انديشي خود را در معرض اين فکر مسخري رندانه قرار نمي دهم که هرچه بر سر آدمي مي آيد ، خير و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسي از پيشامد به بهترين وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل کرده است .

اس ام اس حکيمانه

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعيين ميکند.>>>>>>>>>>>>>>>> انتوني رابيتز

اس ام اس سنگين و معني دار

ذهن چيزي است كه با آن فكر مي كنيم كه فكر مي كنيم (آمبروس پيرس)

اس ام اس عرفاني

” نخستين قانون موفقيت تمرکز است . يعني همه نيروهاي خود را روي يک نقطه متمرکز کنيد ، مستقيما به سراغ همان برويد و به چپ و راست منحرف نشويد ” . ويليام ماتيوس

SMS پندآموز

مردم اشتباهات زندگي خود را روي هم
مي ريزند و از آنها غولي به وجود مي
آورند که نامش تقدير است
–جان اوليورهاينر

اس ام اس جملات بزرگان

اختلاف طبقاتي از ضروريات جامعه است چون عامل اشتياق به پرورش حالت هاي والاتر کمياب تر دورتر و عامل چيرگي بر نفس مي شود. فردريش نيچه

اس ام اس فلسفي

مردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد . سعدي

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس