پيامک نقل قول گذشت زمان آدمي را

اس ام اس پندآموز

گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده مي کند . دوگلاس مک آرتور

اس ام اس کلام بزرگان

تاريخ کتابي است که متاسفانه هميشه بايد آدمي از وسط آن آغاز کند.( ويل دورانت )

اس ام اس معني دار

آزادي متعلق به يک نفر نيست ، مال همه است . اسپنسر

اس ام اس جملات بزرگان

سنگا :
اگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن و دنبال حقيقت برو ، آنگاه به هر دو خواهي رسيد ، هم حقيقت و هم عظمت …

اس ام اس عرفاني

کنفسيوس :

شرافتمند هر چه را مي خواهد در خود مي جويد و فرومايه در ديگران جستجو مي کند .

اس ام اس سنگين و معني دار

با مصلحت ديگران ازدواج كردن در جهنم زيستن است . شوپنهاور

اس ام اس عارفانه

مردي نه اينستکه حمله آورد ، بلکه مردي آنستکه در وقت خشم خود را بر جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد .سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

ازدواج کتابي است که فصل اول آن به نظم است و بقيه فصول به نصر . پورلي نيکولاس

اس سنگين

انسان همچون رودخانه است؛هر چه
عميق تر باشد،آرام تر و متواضع تر است.
منتسکيو

اس ام اس نصيحت و دلداري

زنانيکه مي خواهند مرد باشند ، زناني هستند که نمي دانند زن هستند

الکساندر دوما

sms هاي پندآموز

فنلون : اشخاصي که بدبختانه به لذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس