اس ام اس سنگين و معني دار انديشه کردن به اينچه

اس ام اس بزرگان

انديشه کردن به اين که چه بگويم، بهتر است از پشيماني از اين که چرا گفتم . سعدي

پيامک نقل قول

نگذاريد بچه ها اشک بريزند،چرا که باران غنچه ها را ضايع مي کند

ژان پل

اس ام اس سنگين

ميکل آنژ: چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم .

اس ام اس جملات پند آموز

معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکي

اس ام اس بزرگان

*تمدني که منکر مرگ باشد ، عاقبت منکر زندگي خواهد شد. اکتاويوپاز

اس ام اس عرفاني و فلسفي

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي كارها كند كه هيچ دشمني نتواند .سعدي

اس ام اس جملات قصار

شما يک زن را به خاطر زيبايي اش دوست نداريد، او زيباست زيرا شما دوستش داريد. )جف زينرت )

اس ام اس پندآموز عرفاني

فنلون : شخص بايد لايق ستايش باشد ولي از آن بگريزد .

اس ام اس عرفاني

مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند
گوته

اس ام اس معني دار

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد.

شامفور

اس ام اس نصيحت و دلداري

خوشبين اظهار ميدادر كه ما در بهترين دنياي ممكنه به سر مي بريم و بدبين بيمناك است كه نكند سخن او راست باشد .برانچ كامل

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس