اس زيبا عاشقانه آرومم نمي کنه

اس ام اس عاشق

هميشه دلم لک مي زنه براي آغوش پر محبت تو… مي دوني که چقدر عاشق آغوش گرفتن هستم و هيچ چيزي بيشتر
آرومم نمي کنه …

اس ام اس عشقي باحال

اي دلت تکه ابر بهاري / مثل گنجشکهاي دم صبح، بيقرار توام تا بباري

SMS عاشقانه

به حرمت باران سکوت ميکنم تا بداني که به عظمت باران برايم عزيزي

اس ام اس عشقي

صحبت از آسايش دل در مقام عشق نيست / در چنين هنگامه حال مرغ سرگردان خوش است

اس ام اس عاشق تنها

بوي تو که در مشام قهوه خانه مي پيچد

بهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما مي گذرد

تو اگر نبودي آسمان ما ستاره نداشت

اس ام اس عشق

هر لحظه در کنار مني عاشقانه تر
با قلب عاشق و بدني عاشقانه تر
تکرار شو حوالي دستان خسته ام
شايد مرا رقم بزني عاشقانه تر . . .

اس ام اس زيبا عاشقانه

ديشب دفترچه قسطامو ورق ميزدم تمومي نداره تا آخر عمر بدهکار مهربونياتم

پيامک عاشقانه

زندگي را از نخست براي من بد ترجمه کرده اند ، زندگي را يکي مرگ تدريجي نام نهاد ، يکي بدبختي مطلق معني کرد ، يکي درد درمان ناپذيرش خواند ، و سرانجام يکي رسيد و گفت : زندگي به تنهايي ناقص است تا عشق نباشد ، زندگي تفسير نمي شود

اس عاشقانه

مي نشينم روي ايوان با دو استکان چاي
آري فقط با دو استکان چايمي نشينم به انتظار ، فکر مي کنم ، فکر مي کنم و تکرار مي کنمتو مي آيي تو مي آيي تو مي آييو يک روز تو مي آيي به روي ايوان براي صرف چاي و مي پرسي :هنوز هم دوستم داري ؟

پيامک عاشقانه کوتاه

اين روزا اگه کسي

حتي بااشک بهت گفت

عاشقتم

حتمابپرس تاساعت چند؟

SMS عاشقانه

تو مرا فرياد کن اي هم نفس / اين منم آواره ي فرياد تو

اين فضا با بوي تو آغشته است / آسمانم پر شده از ياد تو

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس