پيامک شعري سر به سر فكرعبارت را

SMS شعر

اتشي از عشق در خود بر فروز
سر به سر فكر و عبارت را بسوز

اس ام اس شعر نو

من از روئيدن خار سر ديوار فهميدم

که ناکس،کس نمي گردد از اين بالا نشستن ها

اس ام اس شعر عاشقانه

شب تاريك ، شده حاكم چشم و دل من
با من شب زده حتي سحري نيست كه نيست

اس ام اس شعر عارفانه

گل ما ,اعتقاد عشق اين است
بهار تو بهار اخرين است
دلي که خالي از مهر تو باشد
حسابش با کرام الکاتبين است

اس ام اس شعر زيبا

تا شدم حلقه به دوش در ميخانه ي عشق

هر دم از نو غمي آيد به مبارک بادم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

بيا اي گل ز بوستانم گذر کن
همه چشمم به کوي ما نظر کن
همه شب تا سحر نالم ز هجرت
بيا مه گل شبي با ما سفر کن

SMS شعر

من را تو به راه عشق خواندي ممنون
از بابت عشق دل ستاندي ممنون

حتي به رقيب اگر مرا بفروشي
با من دوسه روز از اينکه ماندي ممنون

SMS شعر

هر که خورد از جام عشقت قطره اي
تا قيامت مست و حيران خوشتر است
تا تو پيدا آمدي پنهان شدم
زآن که با معشوق پنهان خوشتر است

sms شعرهاي عاشقانه

اين دل خسته زماني پر پروازي داشت
حال از جور زمان بال و پري نيست كه نيست

اس دو بيتي

شب وصـــل است و يــــــا گـــــريـــــــان داره

دو چشـــم اشکـــي اش طـــوفــــــــــــــان داره

ببين بختــــم شـــــده بـــــا من مـــــدد گــــــــــار

ز دوده اشک و لـــب خنــــــــــــــــــــدان داره

اس ام اس دوبيتي زيبا

آمدم تا واپسين ساعات عشق خويش را
در غروبي ارغواني باز مهمانش کنم

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس