پيامک نقل قول انسان همچون رودخانه است

اس ام اس پندآموز

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

اس ام اس عرفاني

مبارزه با مواد مخدر، فقر و گرسنگي براي جواني فرهيخته و روشن بين به همان کارآمدي تلاش براي ارتقاي سطح زندگي و احترام گذاشتن به حقوق و اموال يکديگر، نيست.
وين داير

پيامک نقل قول

هيچ کس نزند بر درخت بي ثمر سنگ . سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

آرنالد بنت : وقتي که شما به بدبيني عادت کنيد ، بدبيني به اندازي خوشبيني مطلوب و دوست داشتني است .

اس ام اس جملات قشنگ

” هنگامي که اراده مي کنيد به آرزو و يا هدفي برسيد، هرگز اجازه ندهيد هيچ کس يا هيچ چيزي شما را بازدارد.
اريک تيلر “

اس ام اس جملات قشنگ

قـرار نـيـسـتــــــ مـن طـوري زنـدگي کـنـم کـه دنـيـا دوسـتــــــ داره ،
خـبــــــ طـبـعـا قـرارهـم نـيـسـتــــــ دنـيـا هـمـونطـوري بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.

“جـروم ديـويـد سـالـيـنجـر

اس ام اس سنگين تيكه دار

آزادي عبارت است از حق انجام هرکاري که
قوانين اجازه ميدهد و انجام ندادن آنچه
قانون منع کردهاست
*شارل دو منتسکيو

اس ام اس سنگين تيكه دار

انسان آنقدر ترقي مي‌کند تا به جايي مي‌رسد که ديگر کارآيي خود را از دست مي‌دهد. (پيتر دراکر)

اس ام اس بزرگان فلسفي

زکرياي رازي :
طول کشيدن معالجه را دو سبب خواهد بود : ناداني پزشک ، يا نافرماني بيمار .

پيامک نقل قول

پاسكال

انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفكر به ماده اي بي روح مي ماند .

اس ام اس سنگين

فتحي الرمکي :
ما هنوز در زمان ماقبل تاريخ هستيم . زيرا تاريخ بشريت آن روز آغاز مي شود که بشر از همي رنجها و گرفتاريها نجات يابد .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس