اس ام اس فلسفي هيچکس بدبخت تراز کسي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

هيچکس بدبخت تراز کسي نيست که هميشه خوشبخت است . هلندي

اس ام اس جملات تکان دهنده

شما مجبور نيستيد که رئيستان را دوست داشته باشيد و او را تحسين کنيد. همچنين نبايد از وي متنفر باشيد در هر حال بايد او را به گونه‌اي اداره کنيد که بتواند منبعي براي موفقيت شخصي شما و موفقيت سازمان باشد. (پيتر دراکر)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

هميشه دشمنانت را ببخش، هيچ چيز بيش از اين آنها را ناراحت نمي کند!
” اسکار وايلد “

اس ام اس جملات پند آموز

جورج هورون : يک روزنامه ، تاريخ يک روز جهان است که در آن زندگي مي کنيم و با آن بيش از روزهايي که گذشته و تنها در خاطري ما باقي مانده است سرو کار داريم .

اس ام اس عارفانه

پاسكال

انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و تفكر به ماده اي بي روح مي ماند .

اس ام اس سنگين تيكه دار

ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است .

پيامک نقل قول

بانوي مهربان شوهرش را براي هميشه تصاحب مي کند . (بوريس پانسرناک)

اس سنگين

گرت از دست برآيد، دهني شيرين کن مردي آن نيست که مشتي بزني بر دهني سعدي

اس ام اس دلداري دوست

انسان همچون رودخانه است ، هرچه عميقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکيو

اس ام اس عارفانه فلسفي

يا چنان نماي که هستي ،يا چنا باش که مي نمايي . بايزيد بسطامي

اس ام اس عرفاني

هيچ چيز براي کارمندان ارزشمندتر از سهيم کردن آنها در چرخه تصميم‌گيري نيست. (جوديت باردويک)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس