اس ام اس پندآموز عرفاني فردوسي خردمند رنج

اس ام اس سنگين و فاز بالا

فردوسي خردمند : رنج منتهي به گنج را کسي خريدار نيست .

اس ام اس بزرگان فلسفي

از خشم انسان‌هاي صبور برحذر باشيد. (جان درايدن)

اس ام اس کلام بزرگان

خاموشتر از گذشته محو سکوت شده ام … چند برگ کاغذ،يک خودکار نيمه تمام،
و دلي که هيچگاه همراه من نبوده است در کنارم نشسته اند … غافله دقايق از مقابلم مي گذرد .. .با حسرت نگاهش مي کنم . ديگر حرفهايم براي کاغذ تازگي ندارد
دفترها خط مرا نمي خوانندو
کلمات که از ناشناخته ترين نقطه ي خيالم فرياد مي کشند
هيچ حسي را در کسي بيدار نمي کنند

اس ام اس جملات تکان دهنده

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري . آندره ژيد

اس ام اس عارفانه فلسفي

“زندگي سخت‌ترين تست هوش است.”

الکس فريزر (Alex Fraser)

اس ام اس سنگين و معني دار

برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري .گراسيان

اس ام اس فلسفي

فيلر : انسان آزاد خلق شده است ولي در ميان قيود به دنيا مي آيد .

اس سنگين

ترس را از خود بران و با خود بگو من با
نيروي شعور خود قدرت انجام هر کاري را
دارم-ژوزف مورفي

اس ام اس کلام بزرگان

به چاي خوردن تو پيش آدم بعدي قسم به اينهمه که در سَرم مُدام شده قسم به من!سعدي

اس ام اس جملات پند آموز

بخند زبان عشق است. ديود هر

اس ام اس سخنان کوتاه

تنهايي در بهشت هم ارزش ندارد. دو سن پي ير

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس