اس ام اس جملات قشنگ شوپنهاور اگر ما

اس ام اس قشنگ و زيبا

شوپنهاور : اگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش دليل پيدا مي کنيم.

اس ام اس عارفانه

عشق ابدي است، ممکن است چهره ظاهري عشق تغيير يابد ولي جوهره وجودي آن هرگز. (جف زينرت)

پيامک نقل قول

براي عشق مبارزه کن ولي هرگز گدايي نکن.

گابريل گارسيا مارکز

اس ام اس عارفانه

هر چيز زيبا و جذاب خوب نيست ولي هر چيز خوبي، زيباست. )دي انکلاس )

اس ام اس سخنان بزرگان

چون دل راست انديش و زبان راستگو باشد در کاستي و نادرستي بسته مي شود . بزرگمهر

اس ام اس جملات تکان دهنده

بهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي کني. (رودي)

پيامک سخنان بزرگان

يک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا
نمي نهد.يئو تسه

اس ام اس دلداري دوست

” به روزگار شيرين رفاقت سفره ي خنده بگستريد و نان شادماني قسمت کنيد . به شبنم اين بهانه هاي کوچک است که در دل ، سپيده مي دمد و جان تازه مي شود ” . جبران خليل جبران

پيامک سخنان بزرگان

عمر آنقدر كوتاه است كه نمي‌ارزد آدم حقير و كوچك بماند (ديزرائيلي)

اس سنگين

جستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است ، چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد و دشمن شما نشود . برنارد روسن پي ير

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

دوست نيکو
نشان دوست نيکو آن است که خطاي تو
بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار
نکند.پور سينا

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس