اس ام اس هاي عاشقانه به عکس تو آويخته ام!

اس ام اس عاشقانه احساسي

چه ساده لوح اند

آنان که مي پندارند

عکس تو رابه ديوار هاي خانه ام آويخته ام

و نمي دانند که من

ديوار هاي خانه ام را

به عکس تو آويخته ام!

پيامک عاشقانه

گاهي بي صدا نگاهت ميکند
مرا ببخش براي اين نگاه هاي پنهاني ، شايد اگر بغضم فرو نشيند صدايت کنم …

اس ام اس زيبا عاشقانه

الهي زندگيت طعم عسل شه/دعاي دشمنت هي بي اثرشه/ستارت تا ابد روشن بمونه؛سياهي راه خونت رو ندونه؛الهي مرغ عشق آرزوهات ؛سرشب تا سحر يکدم بخونه؛

sms عاشقانه براي دوست دختر

ني خداحافظ به من گفتي و ني کردي وداع

از برم بيگانه وار، اي آشنا رفتي، برو . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

ديشب در جاده هاي سکوت در ايستگاه عشق هر چه منتظر ماندم
کسي براي لمس تنهاييم توقف نکرد و من تنهاتر از هميشه به خانه بر گشتم .

اس ام اس عاشقانه احساسي

تلخـــي ِ ايـــن روزهآيـــم را ببخشيـــد . . .

ديگـــر قَنـــدي در دلـــم , آب نميشـــود . . .

اس ام اس احساسي زيبا

من تورادوست دارم…ديگري تورا دوست دارد…ديگري ديگري را دوست دارد…و اين چنين است که ما تنهاييم .

اس زيبا عاشقانه

تا چند نظر به روي مهتاب کنم / خود را به هواي ديدنت آب کنم
يک قطعه ي عکس خود برايم بفرست / تا در دل بيقرار خود ، قاب کنم . . .

اس ام اس عاشقانه

هر که ديوانه نشد از عشق تو عاقل نيست / آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نيست . . .

اس عاشقانه

گر بر سر نفس خود اميري مَردي / ور بر دگري نکته نگيري مَردي

مَردي نبُود فتاده را پاي زدن / گر دست فتاده اي بگيري مَردي . . .

اس ام اس عاشق تنها

اگر از خدمتت دورم ز دل شرمندگي دارم وليکن از صميم قلب تو را من دوست دارم

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس