اس ام اس زيبا عاشقانه عمريست دوستت دارد!!!

پيامک عاشقانه کوتاه

بزرگ راهاي مهندسي ساز
ما را به هم نمي رسانند
عشق با قوانين بيگانه است
از بيراهه ها بيا
براي ديدن كسي كه
عمريست دوستت دارد!!!

پيامک عاشقانه کوتاه

ميخوام اسمت رو با نمک رو ابرا بنويسم تا وقتي بارون مياد چشم دشمنات کور بشه

اس زيبا عاشقانه

وقـتي کـه نيـستي … پـرنـده خيـالـم بـه سـرش مـي زند…
کـه خـود را حلـق آويـز کـند از دار دلتنگي ات!… بـه دادش نمـي رسـي؟

اس عاشقانه

يه وقتايي هم هست فقط تو چشاش زل ميزني
منتظري اون خودش بفهمه منظورت چيه
اما
اونم منتظر تو خودت شروع کني به گفتن
اينجاش واقعا درد آوره

اس ام اس احساسي قشنگ

گاهي وقتها از نردبان بالا مي روي تا دستان خدا را بگيري
غافل از اينکه خدا پايين ايستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نيفتي.

اس ام اس زيبا عاشقانه

بعضي جمله ها هستن به مرور تبديل به دروغ مي‌شن
مثله » پنير تازه رسيد» رو شيشه‌ي بقالي
يا مثله «دوست دارم»

اس ام اس عشقي باحال

خوشا روزي که با هم مينشستيم / قلم در دست و کاغذ مينوشتيم
قلم بشکست و کاغذ در هوا شد / مگر خط جدايي مينوشتيم . . .

اس ام اس عاشق تنها

خدايا ديده اي بينا به من ده / دلي پر شور و بي پروا به من ده
دستم از هر چيز خاليست / دلي سرشار چون دريا به من ده . . .

اس ام اس عشقي

تنهايى يعنى

اونى كه دوسش دارى بشينه بغلت

از اونى كه دوسش داره بهت بگه

اس ام اس احساسي زيبا

فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد ولي خوشحالم جرات ندارد بدلهايمان نزديک شود

اس ام اس عاشقانه خفن

قلب کال من در فصل دست هاي تو مي رسد
فصلي براي تمام روياها ، دستي براي تمام فصل ها

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس