پيامک عاشقانه يارب دل دوستان پرغم نکنيتير

پيامک عاشقانه

يارب دل دوستان پر از غم نکني با تير بلا قامت ما خم نکني اي چرخ تو را به قرآن سوگند يک مو ز سر عزيز ما کم نکنيگفتم به گل زرد چرا رنگ مني افسرده و دلتنگ چرا مثل مني من عاشق اويم که رنگم شده زرد تو عاشق کيستي که همرنگ مني…

اس ام اس عشقي باحال

درويشم و درويش تر از خود نديدم ، همرنگ دلم عاشق و درويش نديدم ، عمريست که من عابر اين راه غريبم ، جز سايه ي خود همسفري بيش نديدم .

اس ام اس عاشقانه زيبا

زيباترين عكسهادراتاق تاريك ظاهرميشن پس هروقت توقسمت تاريك زندگيت واقع شدي بدون
كه خدا ميخواديه تصويرزيبا ازت بسازه

پيامک عاشقانه

نگاهي کرد و من را در به در کرد / يقين کرد عاشقم بعدش سفر کرد / شکستي خورد و آمد تا بماند / ولي من رفته بودم ، او ضرر کرد

اس ام اس زيبا عاشقانه

اوني رو که مي گه : چشام جز تو کس ديگه‌اي رو نمي بينه

باور نکـــــن !

اوني رو باور کن که موبايلش رو راحت رو ميز مي ذاره و مي ره …

پيامک عاشقانه احساسي

هيچکس بعد هيچکس نمرده ولي خيليا بعد از خيليا ديگه زندگي نکردن …

پيامک عاشقانه احساسي

در بازگشت از زيارت ” تنهايي “
خنده سوغات بياور
من هم پيش پايت
” سکوت ” را
سر مي برم

اس زيبا عاشقانه

باز امشب غزلي کنج دلم زنداني است / آسمان شب بي حوصله ام طوفاني است
هيچ کس تلخي لبخند مرا درک نکرد / هاي هاي دل ديوانه من پنهاني است . . .

اس ام اس عاشقانه احساسي

هيچ کس اشکي براي ما نريخت ، هر که با ما بود از ما مي گريخت ، چند روزي هست حالم ديدنيست ، حال من از اين و آن پرسيدنيست ، گاه بر روي زمين زل مي زنم ، گاه بر حافظ تفاءل مي زنم ، حافظ فالم را گرفت ، يک غزل آمد که حالم را گرفت ، ما ز ياران چشم ياري داشتيم ، خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم .

اس ام اس عشقي

از تو وفا نخيزد، داني که نيک دانم

از من جفا نيايد دانم که نيک داني . . .

اس ام اس عاشقانه

خوشا دردي که درمانش تو باشي / خوشا راهي که پايانش تو باشي
خوشا چشمي که رخسار تو بيند / خوشا ملکي که سلطانش تو باشي . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس