اس ام اس بزرگان فلسفي اخلاقادب قوانيني هستندملاقات ه

اس ام اس سخنان کوتاه

اخلاق و ادب قوانيني هستند که ملاقات هاي تکراري را قابل تحمل مي کنند. م.سابوته

SMS پندآموز

آنها بر ساحل رودخانهِ زندگي…يا بهتر
بگويم در کنار ِ اقيانوس زندگي، قيب را در
آب افکنده تا موفقيت را شکار کنند.اما اگر
عاقل باشند و به درگاه خدا دعا کرده و
طلب آمرزش نمايند، آن وقت نامشان
عوض ميشود و به نام:فاحشه نجيب،
مدير دلسوز و اجتماعي بانک، ارتش
دموکراتيک و روزنامهنگار آزاد و
حقيقتجو خوانده ميشوند.آنها
دعاگويان، شکار ميکنند
*کورت توخلسکي

اس ام اس جملات قشنگ

خوشبختي،فاصله اين بدبختي تا
بدبختي ديگراست. « چارلي چاپلين»

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

عشق ، عشق مي آفريند . عشق ، زندگي مي بخشد . زندگي ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره مي آفريند . دلشوره ، جرات مي بخشد . جرات ، اعتماد مي آورد . اعتماد ، اميد مي آفريند . اميد ، زندگي مي بخشد . زندگي ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق مي آفريند . مارکوس بيکل

پيامک سخنان بزرگان

دوستي با همه کس انسان را از صداقت باز مي دارد

بتيا گراي

اس ام اس جملات قشنگ

سخن ميان دو دشمن چنان گوي كه چون دوست گردند شرمنده نباشي . سعدي

اس ام اس سنگين و فاز بالا

تجربه فرزند انديشه است و انديشه فرزند عمل. (بنجامين ديزرائيلي)

اس ام اس سنگين و معني دار

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند .سعدي

اس ام اس معني دار

” مهم نيست اگر زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است ” . ونيسنت لمباردي

پيامک نقل قول

از قلب خود پيروي کن تا هرگز پشيمان نشوي. )جف زينرت )

اس ام اس قشنگ و زيبا

” زبان شاعر، تنها برآيند يک کار نقد يا تحليل نيست. سنتز واقعيت است با خيال و افسانه. سنتزي که توسط حواس – در رابطه ي متقابل با عقل – صورت مي گيرد ” . يانيس ريتسوس

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس