اس ام اس بزرگان فلسفي اس ام اس بزرگان فلسفي *کورت توخلسکي کورت توخلسکي

اس ام اس عارفانه

آنها بر ساحل رودخانهِ زندگي…يا بهتر
بگويم در کنار ِ اقيانوس زندگي، قيب را در
آب افکنده تا موفقيت را شکار کنند.اما اگر
عاقل باشند و به درگاه خدا دعا کرده و
طلب آمرزش نمايند، آن وقت نامشان
عوض ميشود و به نام:فاحشه نجيب،
مدير دلسوز و اجتماعي بانک، ارتش
دموکراتيک و روزنامهنگار آزاد و
حقيقتجو خوانده ميشوند.آنها
دعاگويان، شکار ميکنند
*کورت توخلسکي

اس ام اس نصيحت و دلداري

هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوته

اس ام اس سنگين و معني دار

ژاك دوال

اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو .

SMS پندآموز

” بسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که هستند باشند!!!” . جاکوب ولمان

اس ام اس کلام بزرگان

قـرار نـيـسـتــــــ مـن طـوري زنـدگي کـنـم کـه دنـيـا دوسـتــــــ داره ،
خـبــــــ طـبـعـا قـرارهـم نـيـسـتــــــ دنـيـا هـمـونطـوري بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.

“جـروم ديـويـد سـالـيـنجـر

اس ام اس قشنگ و زيبا

يا کاملا برده باشيد و يا کاملا آزاد .

جان درايدن

اس ام اس جملات پند آموز

کسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند . گوته

اس ام اس بزرگان

براي آنکه عمر طولاني باشد، بايد آهسته زندگي کنيم. سيسرون

اس ام اس عرفاني و فلسفي

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد . فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد. گاليله

اس ام اس سنگين

خشم با ديوانگي آغاز مي شود و با
پشيماني پايان مي پذيرد.فيثاغورث

پيامک نقل قول

زماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويد

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس