اس ام اس جملات بزرگان آن نعمت نصيب ماست

اس ام اس عارفانه فلسفي

آن نعمت نصيب ماست كه قدرش را مي دانيم وگرنه از صورت زيبا براي كور چه حاصل ؟. ويليام تن

اس ام اس سخنان بزرگان

بورلي سيلز : براي جايي که ارزش رفتن داشته باشد ، هيچ راه ميان بري وجود ندارد .

اس ام اس جملات بزرگان

اشو :
عشق ارزشمند است ، ولي نه به اندازه آزادي .
عشق ارزشي والاست ، اما نه والاتر از آزادي.
از اين رو آدمي دوست دارد عاشق باشد، ولي هيچ د لش نمي خواهد که عشق او را اسير کند.

اس ام اس سنگين و معني دار

هلن فيشر: ” زنان قوي تر از مردان فکر مي کنند . وقتي زنان درباره ي موضوعي مي انديشند جوانب بيشتري را در نظر مي گيرند و واضح تر اين که زنان جزئيات را بيشتر در نظر مي گيرند . در مورد امور تجاري ، آن ها بيشتر از مردان سعي مي کنند ، تا اطلاعات بسيار متنوع تري جمع آوري کنند ، بنابراين نتيجه ي بهتري هم عايدشان مي شود .”

اس ام اس جملات قشنگ

حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو
کن.ولتر

اس ام اس جملات بزرگان

افرادي هستند که نور چشمي شانس و اقبالند و هر وقت سقوط مي کنند مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند . کولتون

اس ام اس جملات قصار

حکمت ، درختي است که ريشي آن در قلب است و ميوي آن در زبان
(بطلميوس)

اس ام اس پندآموز

از كدامين ستاره بر زمين افتاديم تا در اينجا يكديگر را ملاقات كنيم.؟ . فردريش نيچه

اس ام اس فلسفي

انسان بزرگ نيست جز به وسيله ي فكرش, شريف نيست جز به واسطه ي احساساتش و قابل احترام نيست جز به سبب اعمال نيكش
علي باقي

اس ام اس حکيمانه

آنکه مي خواهد روزي پريدن آموزد ، نخست مي بايد ايستادن، راه رفتن ، دويدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمي کنند. “نيچه”

اس ام اس قشنگ و زيبا

تکبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي . فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس