اس ام اس جملات تکان دهنده عشق اشتياقي شديد براي

اس سنگين

عشق، اشتياقي شديد براي شديداً دوست داشته شدن است. (رابرت فراست)

اس سنگين

هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يک عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي کوهي . گواتما بودا

اس ام اس عرفاني

هيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند،
بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز
است.يفونتن

اس ام اس جملات قصار

من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن بهشت بيرون مي روم . ژان روستان

اس ام اس حکيمانه

عيار واقعي بودن تصميم ان است که
دست به عمل بزنيم-انتوني رابينز

اس ام اس بزرگان جهان

به قـــولِ مارتين لوتر کينگ،

گرفتن آزادي از مردمي که نميخواهند برده بمانند,سخت است اما دادن آزادي به مردمي که ميخواهند برده بمانند سخت تر است…!

اس ام اس معني دار

حرف کساني که مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است. فردريش نيچه

پيامک نقل قول

کسي که از ابتدا نا بينا به دنيا آمده است معني تاريکي را نمي فهمد زيرا هرگز روشنايي را تجربه نکرده است. خردمند بودايي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

»بچهها تا کوچکند به‌پدر و مادرشان مهر
ميورزند، وقتي بزرگ شدند آنها را به
محاکمه ميکشند و گاهي نيز مورد عفو
قرار ميدهند«
*اسکار وايلد

اس ام اس سنگين تيكه دار

»مادر آهنرباي قلب و ستاره قطبي چشم
کودک است«
*جورج هربرت

اس ام اس پندآموز عرفاني

تواضع بيجا آخرين حد تکبر است.يبروير

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس