اس ام اس عاشقانه زيبا مرا ببخش براي اين نگاه

اس عاشقانه

گاهي بي صدا نگاهت ميکند
مرا ببخش براي اين نگاه هاي پنهاني ، شايد اگر بغضم فرو نشيند صدايت کنم …

پيامک عاشقانه احساسي

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي… سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد
گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي .

اس ام اس هاي عاشقانه

اگر آنکه رفت خاطره اش را مي بُرد
فرهاد سنگ نمي سُفت!
مجنون آشفته نمي خُفت!

اس ام اس زيبا عاشقانه

اي عزيزم يه چيز ميگم که يادت باشه / قول بده که هميشه به يادم باشي ، باشه ؟

اس ام اس عاشقانه احساسي

آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد
آخر اي دوست نخواهي پرسيدکه دل ازدوريت چه کشيددل پر درد يه عاشق مشکنکه خدا برتو نخواهد بخشيد

اس ام اس عاشقانه

در انتهاي شب نگرانيهايت را به خدا بسپار و آسوده بخواب که خدا بيدار است

اس ام اس عاشق تنها

برگشتنت همانقدر محال است ، که خيال ميکردم رفتنت…

اس ام اس عاشقانه احساسي

آغاز من ، پايان تو بود
چه تجربه سختي
دل کندن از گرماي دستان تو
هنوز در دستانم
جا مانده حرارتي
که ياد آور کلمه سخت خداحافظيست . . .

اس زيبا عاشقانه

هميشه تو يک ارتفاع بالايي از جو، ديگه ابر وجود نداره. اگه يک وقت ديدي آسمون دلت ابري بود بدون به اندازه کافي
اوج نگرفتي .

اس ام اس عشقي باحال

تا آسمان راهي نيست!
با ما شهادت را تجربه کنيد!!
هواپيمايي ج م ه و ر ي اسلامي ايران!!!

اس ام اس عشقي باحال

در آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه مي
افتاد و خدا بازتاب تو بود و تو بازتاب خدا که در آيينه مي افتاد. )فروغ فرخزاد

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس