اس سنگين انسان خوشبخت نمي شود

اس ام اس عرفاني و فلسفي

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پير

اس ام اس قشنگ و زيبا

خاموشتر از گذشته محو سکوت شده ام … چند برگ کاغذ،يک خودکار نيمه تمام،
و دلي که هيچگاه همراه من نبوده است در کنارم نشسته اند … غافله دقايق از مقابلم مي گذرد .. .با حسرت نگاهش مي کنم . ديگر حرفهايم براي کاغذ تازگي ندارد
دفترها خط مرا نمي خوانندو
کلمات که از ناشناخته ترين نقطه ي خيالم فرياد مي کشند
هيچ حسي را در کسي بيدار نمي کنند

اس ام اس جملات قشنگ

دو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلو

اس ام اس فلسفي

لارنس استرن:
اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي كه پارس مي*كند سنگ پرتاب كني، هرگز به مقصد نمي*رسي

اس ام اس عارفانه

رضايت وجدان منوط به انجام وظيفه است.

اسمايلز

اس ام اس سنگين

هرگز نمي توانيم کسي را که به او لبخند نزده ايم از ته دل دوست داشته باشيم. (ايمز ريپلاير)

اس ام اس بزرگان جهان

کالوس کاستاندا : هيچ چيز عوض نمي شود !
شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است .

اس ام اس جملات تکان دهنده

به چه دل بسته اي؟
به اينکه جنگ،آسان است؟
اين سخن مقبول نيست
روزگار ما از آنچه مي انگاشتي بدتر است
روزگار ما چنين است:
اگر ما کاري را مردانه انجام ندهيم معدوميم.
اگر نتوانيم کاري کنيم که هيچ کس از ما انتظار ندارد
از دست رفته ايم
دشمنان منتظرند
تا خسته شويم
هنگامي که نبرد در شديدترين مرحله است
و جنگجويان در خسته ترين حال
جنگجوياني که خسته ترند
شکست خوردگان صحنه ي نبردند

برتولت برشت

اس ام اس قشنگ و زيبا

” آرزوهاي واپسين دم زندگي، خانه بزرگتر و ثروت بيشتر نيست، بلکه دوست داشتن ديگران، رسيدگي به خود و بهبود روابط با ديگران است.
کن بلانچارد “

اس ام اس سنگين

امنترين جاي استخر،قسمت کم عمق آن
است
اما نه براي کسي که شيرجه ميزند. . .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

دين بريگز:
کار خودتان را انجام دهيد ، اما نه فقط در حد وظيفه بلکه اندکي بيشتر و از روي سخاوت . همين مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس