اس سنگين سفله چون به هنرکس

اس ام اس عارفانه فلسفي

سفله چون به هنر با کس بر نيايد به غيبت کارها سازد .سعدي

اس ام اس جملات پند آموز

زماني كه قلب، لب به سخن مي گشايد شايسته نيست كه خِرد خُرده بگيرد.

sms هاي پندآموز

تنها سکوت است که مي تواند ما را به معرفت برساند. رادها کريشنان

اس ام اس سنگين و معني دار

زمانيکه دانش يک مرد براي موفقيت کافي
است.ولي تقواي او کافي نيست.هر چه را
که او ممکن است بدست آورد دوباره از
دست خواهد داد.کنفسيوس

اس ام اس قشنگ و زيبا

روزهاي باراني
دوست بجاي چتريست که بايد روزهاي
باراني همراه شما باشد.پل نروي

اس ام اس بزرگان

يک عدد سيگار خوب براي مرد همان قدر آرامش‌بخش است که يک فصل گريي درست و حسابي براي زن

ادوارد بولوِر ليتون

اس ام اس پندآموز

کارهاي بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامي بزرگ مي شوند که بخواهند. شارل دوگل

اس ام اس پندآموز عرفاني

اورفيسم : نغمه اي هست که کيهان بر آن مي گردد.

اس ام اس بزرگان

آزادي در بي آرزويي است .

شمس تبريزي

اس ام اس پندآموز عرفاني

جامعه وجود ندارد جوامع وجود دارد . کوروش

اس ام اس بزرگان جهان

يک راه کاملاً مؤثر براي کسب اطلاعات که توسط اکثر مديران ناديده گرفته مي‌شود بازديد از قسمت‌ها و مشاهده مستقيم وقايع است. (اندرو گراو)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس