اس شعر پل بسته ايبگذريآبروي خويش

پيامک شعر

دست طلب چو پيش کسان مي کني دراز

پل بسته اي که بگذري از آبروي خويش

پيامک شعري

نقش کردم رخ زيباي تو در خانه دل
خانه ويران شد و آن نقش به ديوار بماند…

پيامك شعر

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست

اس ام اس شعر و غزل

بي روي تو مرگ در كمينم بادا

غم مونس خاطر حزينم بادا

گر چشم به روي دگري بگشايم

تير مژه تو دلنشينم بادا

اس ام اس دوبيتي زيبا

به نسيمي همه ي راه به هم ميريزد
کي دل سنگ تورا اه به هم ميريزد
سنگ در برکه مياندازم و مي پندارم
با همين سنگ زدن ماه به هم ميريزد

اس ام اس شعر زيبا

سر بنهم گر تو نمايي اسير
پا نكشم گر تو كني دست گير
گر تو به اين ابروي همچون كمان
تير زني من سپرم پيش تير

اس ام اس شعر کوتاه

من ندانم به نگاه تو چه رازيست نهان

كه من آن راز توان ديدن گفتن نتوان

SMS شعر

گرگ زمانه نبود حريف جنگيدن…

تو پلنگ تيز پنجه رادريدن…..

زراه وحيلت روباه پيش ايد…..

او براي انتقام خويش ايد

اس ام اس شعر زيبا

مي كشمت سوي خويش . اين كشش قلب ماست ..

قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباست

پيامک شعري

تو چون واژه نيلوفري رنگ ميان دفتر دل ماندگاري
اگر شهر نگاهت فرصتي داشت به يادم باش در هر روزگاري

اس ام اس تک بيتي

غزل گفتم به ياد چشم آهوت

قصيده گفتم از آن طُرّي موت

دوبيتي ها زهجرانت سرودم

رباعي ام نثار تاق ابروت

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس