اس ام اس بزرگان جهان شما ديدتان را عوض کنيد

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

کالوس کاستاندا : هيچ چيز عوض نمي شود !
شما ديدتان را عوض کنيد رمز کار اين است .

اس ام اس سنگين و معني دار

اگر از كسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي كه از ما نيست نمي‌تواند افكار ما را مغشوش كند . هرمان هسه

اس ام اس جملات قشنگ

کونگ تين گان : فرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي کنند.

اس ام اس فلسفي

پاکي نفس جدايي مي آورد. فردريش نيچه

پيامک سخنان بزرگان

درد من مرگــــ مردمي استـــــ که گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر
لبـــــ اين حماقتها را حکمتـــــ خدا مينامند

گاندي

اس ام اس سخنان کوتاه

با ديگران بودن آلودگي مي آورد. فردريش نيچه

اس ام اس سنگين و فاز بالا

هيچکس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش کند، اما دست کم بايد اين حق را به دل داد که هنگام عمل به وظايف خويش خوشنود نباشد. رومن رولان

SMS پندآموز

اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي ،
يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاري بكن كه قابل نوشتن باشد .

” بنجامين فرانكلين ”

اس ام اس جملات قشنگ

ترجيح مي‌دهم که ملتم به سياست‌هاي اقتصادي من بخندند تا اينکه از ولخرجيهايم گريان شوند. (پادشاه سوئد)

اس ام اس حکيمانه

گناهکاران هميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا هستند! . ژورنال

اس سنگين

ديگران را عفو کنيد. (بابيليوس سايروس)

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس