اس ام اس جملات تکان دهنده برا

اس ام اس حکيمانه

کوههاي عظيم پر از چشمه اند و قلبهاي
بزرگ پر از اشک.ژوزف رو
برا

اس ام اس نصيحت و دلداري

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

SMS پندآموز

دموستن :
آنکه تخم بدي را مي فشاند ، بدون شک همي محصول آن را درو مي کند .

اس ام اس کلام بزرگان

براي کسي که با ميل خودش رفته
يک ثانيه دلتنگي هم حماقت محض
است. . .

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

عشق يک پيمان است، عشق يک يادگاري است، يک بار آن را ببخش و هديه کن و هرگز فراموشش نکن و هرگز اجازه نده از بين برود. (جان لنون)

اس ام اس پندآموز

کسي که داراي عزمي راسخ است جهان را مطابق ميل خويش عوض ميکند .( گوته )

اس ام اس پندآموز عرفاني

استفان ليکوک : من اعتقاد زيادي به بخت و اقبال دارم و مي بينم که هر چه سخت تر کار مي کنم ، از بخت و اقبال بيشتري برخوردار مي شوم .

اس ام اس عرفاني

چيزي که زندگي را ارزشمند مي سازد و کمترين هزينه و بيشترين تاثير را دارد، لبخندي خوشايند است و همچنين، لبخند مملو از ارزشها و خوبيهاست و مهرباني انسان با آن عجين شده است.

ويلبر دي نسبيت

اس ام اس معني دار

زن بدون مرد مثل يک ماهي بدون دوچرخه است !
“گلوريا استاينم ”

اس ام اس سنگين و معني دار

خوشبختي کيفيت ذهني است که انديشه از
آن لذت ميبرد.ماکسول مالتز

اس ام اس بزرگان فلسفي

قحط و بيماري در مقام مقايسه با جنگ ، چيزي نيست زيرا خود اين دو نيز زائيده عواقب وخيم و ناهنجار جنگ هستند.”ويكتور هوگو”

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس