اس ام اس سخنان کوتاه نمي نهديئو تسه

اس ام اس جملات تکان دهنده

يک مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا
نمي نهد.يئو تسه

اس ام اس عارفانه

اشخاصي که بدبختانه به لذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند . فنلون

اس ام اس معني دار

شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارت

اس ام اس سنگين و فاز بالا

آبراهام لينکلن : من مطالعه مي کنم و خودم را آماده مي سازم ، و آن هنگام شايد شانس من فرا برسد .

اس ام اس معني دار

آنقدر شکست مي‌خورم تا راه شکست دادن را بياموزم . پطر

اس ام اس پندآموز عرفاني

راز دوستي وثروت
بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي
دستانند.توانگران از دوستي چيزي نمي
دانند.موزارت

اس ام اس فلسفي

به يکديگر لبخند بزنيد، به همسرتان لبخند بزنيد، به شوهرتان لبخند بزنيد، به فرزندانتان لبخند بزنيد، به يکديگر لبخند بزنيد. مهم نيست آن طرف چه کسي است، اينکار به شما کمک خواهد کرد تا با عشق بيشتري نسبت به يکديگر زندگي کنيد. مادر ترزا

SMS پندآموز

چون دل راست انديش و زبان راستگو باشد در کاستي و نادرستي بسته مي شود . بزرگمهر

اس نصيحت

تجربه را نمي‌توان خلق کرد بايد آن را تجربه کرد. (آلبرت کامو)

اس ام اس جملات پند آموز

فرزانگان سخن نمي گويند، بلکه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي کنند. کونگ تين گان

اس ام اس عرفاني و فلسفي

” خم مي شوم، ولي خرد نمي شوم! “
( ژان دولافتن )

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس