اس زيبا عاشقانه مي تواني فقطزاويه ي يک

اس ام اس عاشق تنها

مي تواني فقط از زاويه ي يک لبخند,در دل سنگ ترين آدم ها جا بشوي …

اس ام اس عاشق

گل آرزوهاتو تو باغ ديگري ببيني و هزار بار خودتو بشکني و اونوقت آروم زير لب بگي:
گلم باغچه ي نو مبارک.

اس ام اس عشق

کنار حوصله ام بمان اگر نباشي دلم که هيچ دنيا هم تنگ مي شود…

اس زيبا عاشقانه

آخر اي دوست نخواهي پرسيد
که دل ازدوريت چه کشيد
دل پر درد يه عاشق مشکن
که خدا برتو نخواهد بخشيد

اس ام اس عاشق

اگه معرفت با وجود مسير طولانيش ايستگاه آخري داشته باشه،تو آخرشي..

اس ام اس هاي عاشقانه

روز اول شوخي شوخي جدي شد شوخي ترين جدي عمرم دوست داشتن تو بود و جدي ترين شوخي
عمرم از دست دادن تو

اس ام اس احساسي زيبا

به اميد نگاهت ايستادن / به روي شانه هايت سر نهادن

خوشتر از اين آرزويي است / لبان کوچکت را بوسه دادن . . .

اس ام اس عشق و دوستي

از عشق تو گفتم و نمک گير شدم
تا ساحل چشمان تو تکثير شدم

گفتند غروب جمعه خواهي آمد
آن قدر نيامدي که من پير شدم

اس ام اس عاشقانه خفن

گفتم بيا.. گفت پاهايم يخ زده!

ومن به پايش سوختم..

گرم شد

رفت به سوى ديگرى..

اس ام اس عشقي

مــن “تــــــو” را بــه دلـــم قــول داده امــــــــــ …

نـــگــذار بــــــــــ ـ ـــــــــد قـــول شــــــومـــــ . . .

اس ام اس عشقي باحال

تو کيستي که من اينگونه،بي تو بي تابم؟ شب از هجوم خيالت نمي برد خوابم
تو چيستي، که من از موج هر تبسم تو بسان قايق سرگشته روي گردابم!
.

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس