پيامک عاشقانه کوتاه دکتر علي شريعتي

اس ام اس عاشقانه

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

اس ام اس هاي عاشقانه

درد من تنهايي نيست بلکه مرگ ملتي است که گدايي را قناعت ، بي عرضگي را صبر و با
تبسمي بر لب اين حماقت را حکمت خداوندي ميدانند !!

اس ام اس عاشق

آفتاب پنجره را ميشناسد حتي اگر بسته باشد
مهتاب به ديدارم مي آيد حتي اگر خسته باشد
دل هواتو ميکند حتي اگر شکسته باشد . . .

اس ام اس عاشقانه زيبا

به خيال کدامين آرزو ، صفاي با تو بودن را از ما گرفتي اي بي معرفت

اس ام اس عاشقانه خفن

دنيا مثل بازي گل يا پوچه!
با تو گله بي تو پوچه!

اس ام اس عشقي باحال

در اوج يقين اگرچه ترديدي هست / در هر قفسي کليد اميدي هست

چشمک زدن ستاره در شب يعني / توي چمدان ماه ، خورشيدي هست . . .

پيامک عاشقانه احساسي

انقدر دلم گرفته که دگر نايي نيست، مرحم زخمهايم زخم زده دوايي نيست …

اس ام اس زيبا عاشقانه

ارزش بودنت را از يک لحظه انديشيدن نبودنت ميتوان فهميد!!!

SMS عاشقانه

نميدانم چراميان اين همه آدم به توپيله کرده ام شايدفقط باتوپروانه ميشوم

اس ام اس عشق

گرمي سلامم آتش خاطره هاست ، پذيرا باش اگرچه ميان ما فاصله هاست!!!

اس عاشقانه

بند دلم را به کفش هايت گره زده بودم که هرجا رفتي دلم را با خود ببري
غافل از اينکه تو پابرهنه ميروي و بي خبر !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس