پيامک عاشقانه احساسي العجل يا مهديعج

اس ام اس عشق

اين جمعه ها که به مختار ختم ميشود
بدجور دلم طالب ديدار ميشود
*
اي منتقم بيا!که به عالم خبر دهيم
“شيعه” عزيز و هرکه “جز او” خوار ميشود
*
العجل يا مهدي(عج)

اس ام اس عشق و دوستي

آنجا که توئي ، رهگذري نيست مرا / جز دوري تو غم ديگري نيست مرا
خواهم که به جانبت پرواز کنم / حيف است که هيچ بال و پري نيست مرا . . .

اس ام اس عاشقانه خفن

ديشب دفترچه قسطامو ورق ميزدم تمومي نداره تا آخر عمر بدهکار مهربونياتم

پيامک عاشقانه

مکاني برايت بهتر از دلم ندارم ، تنگي اش را به لطف خودت ببخش

پيامک عاشقانه احساسي

گاهي وجود تو را کنار خودم احساس ميکنم اما چقدر دلخوشي خوابها کم است ؟!

اس ام اس عشقي باحال

دوستي اتفاق است ، جدايي رسم طبيعت ، طبيعت زيباست
نه به زيبايي حقيقت ، حقيقت تلخ است ، نه به تلخي جدايي
جدايي سخت است نه به تلخي “تنهايي ”

SMS عاشقانه

هر کدام از ما چون فرشته اي با يک بال است . و تنها زماني قادر به پرواز خواهيم بود
که در آغوش هم باشيم

پيامک عاشقانه

کسي چــه ميــداند امــروز چنــد بار فــرو ريختــمــ ..

از ديدنــ کسي کــه ،

تنهــا لبــاسش شبيــه به ” تــو ” بــود!

اس ام اس عشقي باحال

بهش ميگم خداجونم تورو به بندهاي خوبت قسم هيچوقته هيچوقت بام قهر نكن و هميشه
دستمو بگير و نزار ازت دور شم…

اس ام اس زيبا عاشقانه

عشق معشوق را مجهول و گمنام مي
خواهد تا در انحصار او بماند
دوست داشتن دوست را محبوب و عزيز
ميخواهد و مي خواهد که همه ي دلها
آنچه را او از دوست در خود دارد،داشته
باشند

اس عاشقانه

ارزش بودنت را از يک لحظه انديشيدن نبودنت ميتوان فهميد!!!

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس