اس ام اس سنگين و معني دار

اس سنگين

به قـــولِ مايکل اسکوفيلد

هميشه اون تغييري باش که ميخواي توي دنيا ببيني.

پيامک نقل قول

کسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونو

اس ام اس سنگين و فاز بالا

مهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي کـسي که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسي را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .

ويـلـيـام شکـسـپـيـر

اس ام اس سنگين

با هشت ساعت کار صادقانه در روز مي‌توانيد به رياست برسيد و روزي ۱۲ ساعت کار کنيد. (رابرت فراست)

اس ام اس پندآموز

هيچ چيزي براي ياد گرفتن کوچک و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست . ويليام وان هورن

اس ام اس عرفاني

تجربه را نمي‌توان خلق کرد بايد آن را تجربه کرد. (آلبرت کامو)

اس ام اس بزرگان

آينده به کسي تعلق دارد که مي داند چگونه منتظر نشيند. مثل روسي

اس ام اس سخنان کوتاه

به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولر

اس ام اس فلسفي

بانوي مهربان شوهرش را براي هميشه تصاحب مي کند . (بوريس پانسرناک)

اس ام اس دلداري دوست

شما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد . ولتر

اس ام اس بزرگان

هيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند،
بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز
است.يفونتن

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس