اس ام اس فلسفي آينده را آماده مي سازدفنلون

اس نصيحت

وفاداري به حال است که وفاداري به
آينده را آماده مي سازد.فنلون

اس ام اس بزرگان

»مادر، سازنده جهان و تابلوي آفريدگار
است«
*بتهوون

اس ام اس عارفانه فلسفي

” خوشبخت، کسي است که آرزوهاي بسيار دارد و آرزومند است که براي برآوردن آنها گام هايي بردارد.
زيگ زيگلار “

اس ام اس بزرگان فلسفي

چنانچه نيک انديش باشيد خير و خوشي به دنبالش خواهد امد>>>>>>> ژوزف مورفي

اس ام اس عارفانه

رابطه دشمن و دوست
آنکه از دشمن داشتن مي ترسد ، هرگز
دوست واقعي نخواهد داشت.هزلت

اس ام اس قشنگ و زيبا

انديشه ها بزرگترين جنگنده هاي جهانند و جنگي که انديشه اي در دنبال دارد چيزي جز وحشيگري نيست . گارفيلد

اس ام اس حکيمانه

اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس سنگين تيكه دار

اگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توکارام

اس ام اس عرفاني

هيچ چيز غرور مرد را مثل شادي زنش ارضاء نمي کند ، چون هميشه آنرا مربوط به خود ميداند

جونسون

اس ام اس بزرگان فلسفي

ماني : انسان تکامل يافته ترين اجزاي جهان مادي است.

اس ام اس سنگين و فاز بالا

فرد خلوت نشين مي گويد که واقعيت در کتاب هاي نيست و فيلسوف آن را پنهان مي کند. فرد والا از فهميده شدن توسط ديگران در هراس است نه از بد فهميده شدن چون مي داند که کساني که او را بفهمند به سرنوشت او يعني رنج کشيدن در دنيا دچار خواهند شد. فردريش نيچه

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس