اس ام اس فلسفي دشوارترين کار آنستوقتي روي

اس ام اس پندآموز عرفاني

دشوارترين کار آنست که وقتي روي زمين يخزده زمين خوردي ، برخيزي و خدا رو شکر کني. لرد باکلي

اس ام اس پندآموز عرفاني

برتراند راسل : قدرت جديد علم به نسبت خردمندي انسان براي او سودمند است و به نسبت ناداني او زيان بار خواهد بود ، از اين رو اگر بنا باشد تمدن علمي تمدن سودمندي باشد ، ضرورتا بايد با افزايش علم ، خردمندي نيز بايد افزايش يابد .

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

آنکه بيش ا ز اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد. شيللر

اس نصيحت

براي بهره مند شدن از آزادي بايد خود را مهار کنيم .

ويرجينيا وولف

اس ام اس بزرگان

چنانچه نيک انديش باشيد خير و خوشي به دنبالش خواهد امد>>>>>>> ژوزف مورفي

اس ام اس سنگين تيكه دار

رمز موفقيت در ثبات قدم نهفته است . بنجامين

اس ام اس عارفانه

شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنها
حيواني است که مي خندد.تنها انسان است
که به شدت رنج مي برد و مجبور است
خنده را بيافريند.نيچه

اس سنگين

کانت: چنان باش که به هر کس بتواني بگويي مثل من رفتار کن .

اس ام اس بزرگان جهان

نگذاريد بچه ها اشک بريزند،چرا که باران غنچه ها را ضايع مي کند

ژان پل

اس ام اس جملات تکان دهنده

زخم ها خوب مي شن و جاشون کم کم از بين مي ره ولي يه زنگ تلفن واسه برگردوندن تموم دردا بسه!

اوريانا فالاچي

اس ام اس حکيمانه

از گفتن نمي‌دانم نهراس . مارک مک کورميک

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس