اس ام اس پندآموز عرفاني اگر چه مي دانم دوستم

اس ام اس حکيمانه

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

اس ام اس عرفاني

مهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي کـسي که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسي را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .

ويـلـيـام شکـسـپـيـر

اس ام اس بزرگان فلسفي

انسان روشمند از آزادانديشي به دور است
*ژان پل

اس سنگين

* کدامين طوفان تا کنون سازنده بوده که چنين هر روزه طوفاني مي شويم. رامکو

پيامک نقل قول

براي مردمي که نمي دانند چگونه بر خود حکومت کنند ، آزادي وجود ندارد .

هاري واردبيچر

پيامک سخنان بزرگان

” هنگامي که اراده مي کنيد به آرزو و يا هدفي برسيد، هرگز اجازه ندهيد هيچ کس يا هيچ چيزي شما را بازدارد.
اريک تيلر “

اس ام اس سنگين و معني دار

در جواني دوست نداشتن علامت بدي است . روح سالم هميشه يکنفر دوست را که لايق باشد ملاقات خواهد کرد. ل – کارو

اس ام اس جملات پند آموز

بزرگترين بدبختي آن است که طاقت کشيدن بار بدبختي را نداشته باشيم . باس

اس ام اس عرفاني و فلسفي

عشق ميوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش مي رسد . مادر ترزا

اس ام اس سنگين و فاز بالا

به چاي خوردن تو پيش آدم بعدي قسم به اينهمه که در سَرم مُدام شده قسم به من!سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

هرگز داشته هايت را به نداشته هايت نفروش
شايد وقتي به نداشته هايت رسيدي
حسرت داشته هايي را بکشي که ارزان
فروختي. . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس