اس ام اس احساسي زيبا بي تو دنياي من اي

اس ام اس عشقي

به همان قدركه چشم تو پر از زيباييست …

بي تو دنياي من اي دوست پر از تنهاييست …

پيامک عاشقانه احساسي

از عشق سخن گفتن براي تو زود است

خيلي زود

اس عاشقانه

کـاش مــي فـهميـدي کـه در ايــن دنـيـــاي بــي رحــم ,
تــو زيـبــاي مــن شـده اي

sms عاشقانه براي دوست دختر

هر کدام از ما چون فرشته اي با يک بال است . و تنها زماني قادر به پرواز خواهيم بود
که در آغوش هم باشيم

اس ام اس عاشقانه

صحبت از آسايش دل در مقام عشق نيست / در چنين هنگامه حال مرغ سرگردان خوش است

اس ام اس عاشقانه احساسي

بنويس اي سنگتراش عاقبت شدم فداش، بنويس تا بدونه عمرمو دادم براش

اس زيبا عاشقانه

فــکـــرم را پر کــرده. فــکــر ايــنکه چــگــونــه بــه تــو فــکــر نــکــنم…..

اس ام اس هاي عاشقانه

تو مرجاني تو در جاني تو مرواريد غلطاني اگر قلبم صدف باشد ميان آن تو پنهاني

اس ام اس عاشقانه احساسي

بـيـمـار تـوام ، روي توام درمان است
جان داروي عاشقان رخ جانان است
بـشـتـاب ، کـه جـانـم بـه لـب آمـد بي‌تو
دريـاب مـرا ، کـه بـيـش نـتوان دانست . . .

اس ام اس عشق

ما ز بد نام کم نشديم/ گر چه بد نام شديم خم نشديم آدم از روز ازل خورد فريب/خوب شد ما يکي آدم نشديم

اس ام اس زيبا عاشقانه

زخم که ميخوري ، مزه مزه اش کن ، حتما نمکش آشناست !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس