اس ام اس بزرگان فلسفي اس ام اس بزرگان فلسفي *آرشيت داناآرشيت دانا

SMS پندآموز

»مادر نگاه آسمان بر زمين است«
*آرشيت دانا

اس ام اس نصيحت و دلداري

نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. اورود

اس ام اس سخنان بزرگان

فردريش نيچه :انسان نمي تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گردد.

اس ام اس پندآموز عرفاني

جام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . اورود

اس ام اس سخنان کوتاه

اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونه
توقع داريد به آنجا برسيد؟باسيل
اس.والش

پيامک نقل قول

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

پيامک سخنان بزرگان

معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد. ماکسيم گورکي

اس ام اس پندآموز عرفاني

استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد. (بالزاک)

اس نصيحت

حد دوست و دشمن
هر بدي ميتواني به دشمن نرسان که
ممکن است روزي دوستت گردد و هر
سري داري با دوستت در ميان نگذار که
ممکن است روزي دشمنت گردد.سعدي

اس سنگين

اگر بتوانم مانع شکستن يک قلب شوم. زندگي ام بيهوده نبوده است. (اميلي ديکنسون)

اس ام اس نصيحت و دلداري

ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس