اس ام اس عشق بجز دردپريشاني نمانده

اس ام اس عاشقانه احساسي

.دلم رفت و دگر جاني نمانده به ابر ديده باراني نمانده ببين اين حال و احوال خرابم
بجز درد و پريشاني نمانده

اس ام اس عشق

بوي غربت مي دهم اما غريبه نيستم
گر چه مي دانم که عمري در غريبي زيستم
مثل رودي بستر اين خاک را طي کرده ام
تا بفهمم عاقبت در جستجوي چيستم . . .

اس ام اس عاشق تنها

خداحافظ همين حالا ، همين حالا که من تنهام
خداحافظ به شرطي که بفهمي ، تر شده چشمام
خداحافظ کمي غمگين به ياد اون همه ترديد
به ياد آسموني که منو از چشم تو مي ديد

پيامک عاشقانه

چون کسي در اين دنيا آگاه تر از تقدير نيست
در جهان هيچ يادگاري بهتر از تصوير نيست . . .

اس عاشقانه

قلبي در اين سو در گوشه اي تنهاي تنهاست و به انتظار تو است …

به عشق تو اين روزهاي سرد و نفسگير را مي گذراند

اس ام اس احساسي زيبا

بيا تا برايت بگويم تا چه اندازه تنهايي من بزرگ است
و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش بيني نميکرد
و خاصيت عشق اين است

اس ام اس عاشقانه خفن

به درد هم اگر خوريم قشنگ است

به شانه ، بار هم اگر برديم قشنگ است

در اين دنيا که پايانش به مرگ است

براي هم اگر مرديم قشنگ است

اس ام اس عشق

دوست داشتم .. خيلي دوست داشتم .. وقتي چهل ساله شدم .. تو باشي .. شب.. وقتي ميزِ شام رو تميز مي کني ، بگي : اگه خسته نيستي ميشه تو دَرسا به بچه ها کمک کني ؟

اس ام اس عشق

اگر بهترني ها رو منهاي خدا کني هيچي خوب نداري اگر بدترين ها رو بعلاوه خدا کني همه چيز خوب داري

اس عاشقانه

عشق صداي سازگار است و بلاي ماندگار . . .

عشق صداي سازگار است و بلاي ماندگار . . .

اس عاشقانه

تو را در مثنوي پيدا نکردم / حضور ديگري پيدا نکردم

سرودم هر غزل تنها تو بودي / برايت ثانوي پيدا نکردم . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس