اس ام اس نصيحت و دلداري محبت نيرومندترين جادوها استگول

اس ام اس عرفاني

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سنگين و معني دار

يک …. کسي است که از بلندترين درختان بالا مي‌رود، تمام موقعيت را در نظر مي‌گيرد و فرياد مي‌زند: «جنگل را اشتباه آمده‌ام.» (استفان کاوي)

اس ام اس بزرگان فلسفي

شهرت بيشتر برازنده ي مردگان است
و لباس عاريه اي است که به تن زندگان
مضحک مينمايد. . .

پيامک نقل قول

دوسن پير:
انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نكوشد

پيامک سخنان بزرگان

لئوبوسكاليا :
عشق هميشگي است اين ما هستيم كه ناپايداريم ،عشق متعهد است مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند.

اس ام اس فلسفي

رفيق بازي
هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظيفه اي
چشم مپوش.سن ينبر

پيامک سخنان بزرگان

عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي واحدي مي کند . ويکتور هوگو

اس ام اس عرفاني و فلسفي

افرادي که از ريسک کردن ميترسند به
جايي نميرسند-مارک فيشر

اس سنگين

آزادي انديشه و قلم و زبان و مجامع و
شغل و منزل و غيره موجب آبادي و
عمران ممالک است
*علياکبر دهخدا

اس ام اس عارفانه فلسفي

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

SMS پندآموز

با اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا :

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس