اس ام اس نصيحت و دلداري محبت نيرومندترين جادوها استگول


اس ام اس عرفاني

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سنگين و معني دار

يک …. کسي است که از بلندترين درختان بالا مي‌رود، تمام موقعيت را در نظر مي‌گيرد و فرياد مي‌زند: «جنگل را اشتباه آمده‌ام.» (استفان کاوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عشق ما را ميکشد


اس ام اس جملات قشنگ

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

اس ام اس نصيحت و دلداري

در ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي .سعدي


مشاهده کلیپ

اس ام اس دلداري دوست اسکندر رومي را گفتند


اس سنگين

اسکندر رومي را گفتند ديار مشرق و مغرب به‌ چه گرفتي؟ گفت: هر مملکت را گرفتم رعيتش را نيازردم و نام پادشاهان جز به ‌نيکويي نبردم.سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

انسان خود وديگران را نميشناسد مگر در هنگام فقرو بدبختي

آلفرد دو موسه


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان فلسفي ممکن است مرديکه دائم


اس ام اس جملات قصار

” ممکن است مرديکه دائم سؤال مي کند ابله به نظر برسد . ولي کسيکه هرگز سؤال نمي کند در تمام عمر ابله باقي مي ماند ” . لوئي پاولز

اس ام اس سنگين و معني دار

چنانچه نيک انديش باشيد خير و خوشي به دنبالش خواهد امد>>>>>>> ژوزف مورفي


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني سام منتز بهترين


اس ام اس سنگين

سام منتز : بهترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند .

اس ام اس کلام بزرگان

انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پير


مشاهده کلیپ

اس ام اس سخنان کوتاه اشکهاي ديگران را مبدل


اس ام اس سخنان کوتاه

اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

SMS پندآموز

خليل جبران : اين احتمال هست که با گذشتن از سياهي شب به ايمني صبح نرسيم .


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين شامفور


اس ام اس معني دار

محبت هزينه اي ندارد،مهربان باشيم

شامفور

اس ام اس بزرگان فلسفي

رحمت خداوند ممکن است تاخير داشته باشد اما حتمي است>>>>>>> انتوني رابينز


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا کريستوف مارلو مرا


اس ام اس سنگين و فاز بالا

کريستوف مارلو : مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني اگر چه مي دانم دوستم


اس ام اس حکيمانه

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

اس ام اس عرفاني

مهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي کـسي که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسي را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .

ويـلـيـام شکـسـپـيـر


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه فلسفي خوشبختي شكل ظاهري ايمان است


اس ام اس دلداري دوست

هلن كلر

خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد ،هيچ كاري را نمي توان انجام داد .

اس ام اس بزرگان فلسفي

اگر خواهان تماشاي ستاره*ها هستي، تاريکي شرط ضروري ديدن آن*هاست.

آني ويلارد


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس