اس ام اس نصيحت و دلداري محبت نيرومندترين جادوها استگول


اس ام اس عرفاني

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سنگين و معني دار

يک …. کسي است که از بلندترين درختان بالا مي‌رود، تمام موقعيت را در نظر مي‌گيرد و فرياد مي‌زند: «جنگل را اشتباه آمده‌ام.» (استفان کاوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عشق ما را ميکشد


اس ام اس جملات قشنگ

عشق ما را ميکشد تا دوباره حياتمان ببخشد . بوبن

اس ام اس نصيحت و دلداري

در ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي .سعدي


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان فلسفي اشکهاي ديگران را مبدل


اس ام اس سنگين و معني دار

اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

اس ام اس جملات قصار

عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ


مشاهده کلیپ

اس ام اس کلام بزرگان عشق معجزه ايست


اس ام اس جملات تکان دهنده

عشق معجزه ايست . اميل زولا

اس ام اس معني دار

من در روزگاري تيره زندگي ميکنم
در روزگاري که سخن گفتن ساده،نشان بيخردي است
و پيشاني بي چين،نشان بي تفاوتي
آري،آنکه مي خندد خبر فاجعه را دريافت نکرده است…

برتولت برشت


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين تيكه دار سقراط


اس ام اس سنگين و فاز بالا

من تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم.

سقراط

اس ام اس عرفاني

دو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلو


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني و فلسفي در يک روز اگر شماهيچ


اس ام اس کلام بزرگان

وآمي ويوکاناندن

در يک روز، اگر شما با هيچ مشکلي مواجه نمي‌شويد، مي توانيد مطمئن باشيد که در مسير اشتباه حرکت مي‌کنيد.

اس ام اس دلداري دوست

مردان كامياب غالبا از شكست ميوه ي پيروزي چيده اند
گوته


مشاهده کلیپ

sms هاي پندآموز ميکل آنژ چه غصه


پيامک نقل قول

ميکل آنژ: چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم .

اس ام اس جملات پند آموز

” اراده ي مرد عامل خوشبختي اوست” . شچدرين


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه فلسفي ثبت وجدانمخزن انديشه استبازيل


اس ام اس عرفاني و فلسفي

حافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر
ثبت وجدان و مخزن انديشه است.بازيل

اس نصيحت

عزم راسخ،ثابت بودن در هدف است

بنجامين ديز رائيلي


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا کريستوف مارلو مرا


اس ام اس سنگين و فاز بالا

کريستوف مارلو : مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت


مشاهده کلیپ

اس ام اس پندآموز عرفاني اگر چه مي دانم دوستم


اس ام اس حکيمانه

آنجلا مارتين
اگر چه مي دانم دوستم دارد امشب غمگينم چون نگاهش به شيريني روياهاي من نبود .

اس ام اس عرفاني

مهم نيستــــ اگر انـسـان بـراي کـسي که دوسـتـش دارد غـرورش را از دستـــــ بـدهـد ؛
امـا فـاجـعـه اسـتــــــ اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور ، کـسي را که دوسـتـــــ دارد از دستـــــ بـدهـد .

ويـلـيـام شکـسـپـيـر


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس