اس ام اس غمگين تنهايي به قرآني کهسايه اش گذشتم


پيامک تنهايي

نرو تنهام نذار با درد و غم هام / اگر چه دلخوري از خيلي حرفام
به قرآني که از سايه اش گذشتم / به جون هر دوتامون خيلي تنهام

اس دلگير

طوري که دل تــــــو خواست باشم، نشدم

دلخواه دل تــــنــگ خـــــــــــودم هم نشدم

حـــوا تــو بــه خــانــه بـــهشـــتي بــــــرگرد

مـــــــن هـــم مـــتاسفم کـــه آدم نـــشدم


مشاهده کلیپ

اس ام اس براي بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من


پيامک عشق بي وفا

خواب هايت را با که شريک ميشوي
اما هنوز
شـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !!

SMS نامردي

بي وفا!!
ايـن روزهـا نـه مـجـالـي بـراي دلـتـنـگـي دارم و نـه حـوصـلـه ات را.. ولـي بـا ايـن هـمـه،
گـاه گـاهـي دلـم هـواي تـو را مـيکـنـد


مشاهده کلیپ

sms غمگين عاشقانه اکنون به خانه آمده اما


اس ام اس غمگين

آئين عشق بازي دنيا عوض شده است
يوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده است
آن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيد
اکنون به خانه آمده اما عوض شده است

اس دلگير

بنويس اي سنگتراش عاقبت شدم فداش ، بنويس تا بدونه عمرمو دادم براش . . .


مشاهده کلیپ

پيامک غمگين و دلشکسته بلکه گذاشتن سدي در برابر


اس دلگير

عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،
بلکه گذاشتن سدي در برابر رودي است که از چشمانت جاري است.

اس ام اس بي کسي

از تو دلگيرم…از عاشقي سيرم…درسته بي تو ميميرم…ولي ايندفعه ميرم


مشاهده کلیپ

اس ام اس غمناک خيانت شکستن يک دل مگه


اس ام اس بي کسي

شکستن يک دل مگه چقدر قدرت مي خواد که فکر کردي اون که قويتره تو هستي

اس ام اس خسته

آرزو دارم شبي عاشق شوي

آرزو دارم بفهمي درد را

تلخي برخوردهاي سرد را

ميرسد روزي که بي من لحظه ها را سرکني

ميرسد روزي که مرگ عشق را باور کني

ميرسد روزي که شبها در کنار عکس من

نامه هاي کهنه ام را مو به مو ازبر کني . . .


مشاهده کلیپ

اس ام اس غم انگيز قديما گفتن کوه هرگز به


اس ام اس دل نوشته غمگين

از قديما گفتن کوه هرگز به کوه نميرسه دل بسوزون ولي بدون آدم به آدم ميرسه

اس ام اس غمگين تنهايي

زندگي دو چيز به من آموخت:آرزوي مرگ و مرگ آرزو


مشاهده کلیپ

اس ام اس نامردي از ان زمانيياد گرفتم دوستت


اس ام اس نامردي

از ان زماني که ياد گرفتم دوستت داشته باشم سالها ميگذرد؛کاش هرگز عاشق نميشدمعاشق هميشه غمگين است و غريب

پيامک بي وفايي

محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي

تهي دستي و بي كسي درد نيست كه دردي چو ديدار نامرد نيست


مشاهده کلیپ

اس ام اس بي وفايي و جدايي اين عشق آتشين پردرد بي


اس ام اس دو رنگي

رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بود
اين عشق آتشين پر از درد بي اميد در وادي گناه و جنونم کشانده بود

اس ام اس نامردي

درد دارد … وقتي چيزي را کسر ميکني که با وجودت جمع زده اي !!


مشاهده کلیپ

اس ام اس وفاداري اينجا تا لباس را سياه


اس ام اس قهر

اينجا تا لباس را سياه نبينند باور نميکنند چيزي را از دست داده اي.

پيامک بي وفا

بـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـه
اســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارد
اســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذارد
و بــراي بــي تــفــاوتــي هـايـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد


مشاهده کلیپ

اس ام اس ناراحتي از همسر ميزند باران نفرت بر پشت


اس ام اس عاشقانه غمگين

ميزند باران نفرت بر پشت شيشه / حکم قلبم را نوشتن تنهايي تا به هميشه

اس دلگير

نفرين به تو که با زيباترين نقاب به چهره دوست درامدي. نفرين بر آن مرامي که اينگونه به اعتمادم خيانت کرد
نميبخشمت


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس