اس ام اس نصيحت و دلداري محبت نيرومندترين جادوها استگول


اس ام اس عرفاني

محبت نيرومندترين جادوها است.گولاس

اس ام اس سنگين و معني دار

يک …. کسي است که از بلندترين درختان بالا مي‌رود، تمام موقعيت را در نظر مي‌گيرد و فرياد مي‌زند: «جنگل را اشتباه آمده‌ام.» (استفان کاوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني انديشه کردنچه گويم,بهترپشيماني


اس ام اس سنگين تيكه دار

انديشه کردن که چه گويم,بهتر از پشيماني خوردن که چرا گفتم.سعدي

اس ام اس جملات بزرگان

در جايي كه هيچ شاهدي براي اثبات دلايل وجود ندارد ، اثر دستها ما را متقاعد مي سازد كه خدايي هم هست .
”اسحاق نيوتون”


مشاهده کلیپ

اس ام اس عارفانه بقراط


اس ام اس فلسفي

ا نسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد , جفاي ايمان و ظلم بشريت
بقراط

sms هاي پندآموز

درخت آزادي را بايد گاهگاه با خون
ميهنپرستان و ستمکاران آبياري کرد
*توماس جفرسون


مشاهده کلیپ

اس ام اس بزرگان فلسفي اس ام اس بزرگان فلسفي *آرشيت داناآرشيت دانا


SMS پندآموز

»مادر نگاه آسمان بر زمين است«
*آرشيت دانا

اس ام اس نصيحت و دلداري

نمي توان اميد داشت ، آدم هاي کوچک رازهاي بزرگ را نگاه دارند. اورود


مشاهده کلیپ

اس ام اس دلداري دوست اسکندر رومي را گفتند


اس سنگين

اسکندر رومي را گفتند ديار مشرق و مغرب به‌ چه گرفتي؟ گفت: هر مملکت را گرفتم رعيتش را نيازردم و نام پادشاهان جز به ‌نيکويي نبردم.سعدي

اس ام اس بزرگان فلسفي

انسان خود وديگران را نميشناسد مگر در هنگام فقرو بدبختي

آلفرد دو موسه


مشاهده کلیپ

اس ام اس جملات زيبا و معني دار دنيا اين قدر بزرگههر


اس ام اس عارفانه فلسفي

دنيا اين قدر بزرگه که هر کسي واسه خودش يه جايي داره پس سعي کنيد به جاي اينکه جاي کسي رو بگيريدجاي خودتون رو پيدا کنيد . چارلي چاپلين

اس ام اس پندآموز

کسي که زياد سفر مي کند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ميگوئل د اونامونو


مشاهده کلیپ

اس ام اس سخنان کوتاه اشکهاي ديگران را مبدل


اس ام اس سخنان کوتاه

اشکهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

SMS پندآموز

خليل جبران : اين احتمال هست که با گذشتن از سياهي شب به ايمني صبح نرسيم .


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين تيكه دار سقراط


اس ام اس سنگين و فاز بالا

من تنها يک چيز مي‌دانم و آن اينکه هيچ نمي‌دانم.

سقراط

اس ام اس عرفاني

دو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلو


مشاهده کلیپ

اس ام اس عرفاني بايد نسبت به آنچه


اس نصيحت

بايد نسبت به آنچه معتقديم آگاهي داشته باشيم . (شوميزهي)

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)


مشاهده کلیپ

اس ام اس سنگين و فاز بالا کريستوف مارلو مرا


اس ام اس سنگين و فاز بالا

کريستوف مارلو : مرا اندکي دوست بدار ولي طولاني .

اس ام اس عرفاني و فلسفي

عشق درديست شديدتر از تمام دردهاي ديگر ، زيرا در عين حال روح و قلب و کالبد را رنج مي دهد . ولت


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس دلگير پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس هاي سرکاري اس ام اس سر کار گذاشتن اس ام اس خفن پيامک تبريک پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس